Соціологічні Дослідження

Соціологічні Дослідження

Соціологічна інформація є надзвичайно цінним та оригінальним інформаційним ресурсом, котрий є актуальним у всіх сферах суспільного життя (державне управління, комерційна діяльність, політика та ін.) Соціологічна інформація є соціальною інформацією, яка отрамана в ході цілеспрямованої пізнавальної діяльності, методологія, методи та процедури котрої обґрунтовані науковою свідомістю. Норми оцінки результатів цієї пізнавальної діяльності, норми і форми подання цих результатів склались історично в ході формування наукового мислення у середовищі представників наукового співтовариства. Соціологічна інформація, безсумнівно, відноситься до наукової інформації.Для практики застосування соціологічної інформації в соціальному управлінні характерне прагнення до універсальності в методології й до пошуків і розробок набору універсальних методико-інструментальних засобів (типових методик і уніфікованого інструментарію). Тим часом, більш обґрунтованим і перспективним, на наш погляд, виступає підхід, що вимагає «зосередити зусилля на вивченні спеціальних особливостей об’єктів соціальної природи» і робити ставку на «унікальний» і «неповторний» інструментарій за допомогою якого можна адекватно аналізувати неперевні зміни соціальних процесів, тому, в цьому кращим помічником для Вас може стати наш центр «Соціоплюс».
Наш центр викорстовує індивідуальний підхід до кожної поставленої проблеми, враховуючи її специфіку.

Фахівці Центру пропонують Вам соціологічні дослідження:

  • Комплексне дослідження соціальних структур, систем, підсистем, інститутів, соціальних явищ та процесів тощо
  • Дослідження соціальної структури і створення соціокарт на основі основних показників: соціально-економічний статус, політичні орієнтації, національна та регіональна самоідентифікація, релігійні, культурні та інші особливості
  • Дослідження проблем ґендерної рівності
  • Аналіз соціальної напруженості та конфліктного потенціалу різних груп населення (в залежності від роду діяльності, соціального статусу, місця проживання і т.п.)
  • Контент-аналіз засобів масової інформації: періодичних видань, телебачення, радіо. Вивчення аудиторії. Аналіз комунікативного впливу, доступності та сприйняття інформації аудиторією. Розробка конкретних рекомендацій по підготовці
  • Дослідження кон’юнктури ринку та споживацьких орієнтацій населення (в т.ч. — в залежності від соціально-економічного статусу, соціально-демографічних ознак і т.п.)

 

© Науково-Дослідницький центр прикладної соціології "Соціоплюс" . 2011.