Масові опитування

Масові опитування

Даний метод дозволяє отримати широкий спектр інформації про громадську думку, а тому вони ефективно застосовуються у:

 • Політичній сфері для вимірювання рейтингів та визначення думки населення щодо політичних питань;
 • Сфері маркетингу задля визначення об’єму ринку за конкретними видами товарів, оцінки ефективності реклами та інших проблем;
 • Правовій сфері для визначення рівня відомості товарних знаків;
 • Інших сферах для визначення громадської думки щодо цілого ряду питань.

Для аналізу масивів даних використовують, як правило, математичний апарат статистики та спеціалізоване програмне забезпечення (ОСА New Line, Statistica, SPSS).

НДЦ ПС Соціоплюс володіє розгалуженою мережею кваліфікованих інтерв’юерів та пропонує до уваги клієнтів послугу масових опитувань в м.Києві, по містам-мільйонникам, а також по всій Україні (всеукраїнське репрезентативне дослідження).

Традиційні обсяги вибірки для таких опитувань становлять від 400 до 4000 респондентів в залежності від цілей, завдань та бюджету дослідження.
Основні методи збору соціологічної інформації:

 • поквартирне очне анкетування (опитування);
 • вуличне очне анкетування;
 • телефонне опитування;
 • Hall-тести тощо.

Термін проведення такого дослідження коливається, в залежності від обсягу вибірки, цілей, задач дослідження, особливостей цільової аудиторії та обсягу анкети.

Електронний масив даних, що надається для самостійного аналізу замовником у зручній для нього формі;

 • Одновимірні розподіли у вигляді таблиць та графіків, що містять відсотковий розподіл відповідей респондентів за переліком запитань в анкеті. Дана форма звітності дозволяє отримати найбільш загальну описову картину проблемної ситуації дослідження.
 • Двовимірні розподіли, що відображають взаємозв’язки між рядом показників та демонструють проблемну ситуацію дослідження більш глибоко, пояснюючи механізми, причини деяких явищ та процесів (в даному випадку залучається кореляційний аналіз ряду параметрів);
 • Короткий аналітичний звіт, в якому таблиці і графіки супроводжуються аналітичними нотатками і короткими висновками (у форматі Ms Word чи презентація PowerPoint);
 • Розгорнутий аналітичний звіт, який містить докладний аналіз результатів дослідження, починаючи з опису методики дослідження і закінчуючи висновками і рекомендаціями.

Вартість послуг

Вартість наших послуг формується після ознайомлення з конкретною ситуацією та врахування побажань замовника. Для консультування та розрахунку вартості звертайтесь до наших спеціалістів за вказаними контактами.

© Науково-Дослідницький центр прикладної соціології "Соціоплюс" . 2011.