Фокус-групові дослідження

Фокус-групові дослідження

Фокус-групові дослідження - це гнучкий метод дослідження, який дозволяє вирішити широке коло завдань. Даний метод використовується для формування гіпотез і продуктивних ідей, для визначення моделі поведінки, мотивів, чинників, що визначають вибір людини.
Фокус-групове дослідження дозволяє вивчити споживацьку поведінку: протестувати і оцінити продукт, послугу, рекламні концепції і генерувати креативні рішення.
Перевагою фокус-групових досліджень є широка сфера використання, оперативність отримання результатів. Особливістю фокус-групових досліджень є використання групової динаміки і можливість прямого спостереження за ходом дискусії.
У дискусії беруть участь 8-10 попередньо відібраних респондентів під керівництвом професійного модератора, який направляє увагу групи на тему, яка обговорюється.
Ми пропонуємо повний цикл проведення фокус-групового дослідження: від послуг професійного модератора до написання аналітичного звіту.
Дослідження проходять у спеціально обладнаному приміщенні, проводиться відео- та аудіозапис.

The price of the service

The price of the service is formed after the exploring of the particular situation and taking the wishes of the customer into the account. For consulting and value calculation, please contact our specialists by the specified contacts.

© Науково-Дослідницький центр прикладної соціології "Соціоплюс" . 2011.